Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

 
Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. είναι η κορυφαία εταιρεία του κλάδου των Βιομηχανικών Περιοχών και Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2003 µε την απόσχιση του κλάδου των Βιομηχανικών Περιοχών από την ΕΤΒΑbank, κατά την εξαγορά της από τον Όµιλο Πειραιώς, και στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχει κατά 35% το ελληνικό Δημόσιο. Είναι ο Φορέας Διοίκησης & Διαχείρισης 25 βιομηχανικών περιοχών υψηλών προδιαγραφών σε όλη τη χώρα, όπου δραστηριοποιούνται περίπου 2.200 επιχειρήσεις, από 50 διαφορετικούς κλάδους, και απασχολούνται πάνω από 30.000 εργαζόμενοι*.
 
Έχοντας την ευθύνη της διοίκησης και διαχείρισης αυτών των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. έχει και την αρμοδιότητα για την οργάνωση της διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των παραγωγών αποβλήτων που απορρέουν από την Οδηγία 2008/98/ΕΕ και τον Νόμο 4042/2012.
 
Αναφορικά με τα υγρά απόβλητα, η εταιρεία έχει υπό την ευθύνη της τη λειτουργία Μονάδων Καθαρισμού Αποβλήτων σε έξι βιομηχανικές περιοχές σε όλη την χώρα (Δράμας, Ηρακλείου, Κομοτηνής, Λαμίας, Λάρισας και Πατρών), καθώς επίσης και της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων των βυρσοδεψείων στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης.
 
Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. προωθεί επενδύσεις για την περιβαλλοντική αναβάθμιση στις υπάρχουσες βιομηχανικές περιοχές, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου προτύπου «επιχειρηματικών πάρκων». Ήδη εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2004, στις ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας και Κομοτηνής με στόχο την επέκτασή του σε όλες τις ΒΙ.ΠΕ. του δικτύου της.
 
Η εταιρεία εισέρχεται δυναμικά σε τομείς αιχμής για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, όπως τα logistics, η διαχείριση αποβλήτων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, επιδιώκοντας να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη μετάβαση της ελληνικής βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας στο αύριο.
 
Εξωστρεφής, «πράσινη», καινοτόμος και με υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, η ΕΤΒΑ παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία υπεραξίας για όλους τους stakeholders της.
 
*στοιχεία 2014