Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Δευτέρα, 02 Απριλίου 2012 16:04

Περιβαλλοντική Διαχείριση των Βιομηχανικών Αποβλήτων

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα του ΣΕΒΙΑΝ με θέμα: «Περιβαλλοντική Διαχείριση των Βιομηχανικών Αποβλήτων»

Εκπρόσωποι της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν προτάσεις και λύσεις σχετικά με επιτυχημένες διεθνείς πρακτικές, όσον αφορά τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων.

Η Ημερίδα ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΒΙΑΝ, Χρήστου Καραγιάννη, , καθώς και του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ, Άρη Αλεξόπουλου.

Ακολούθησε παρουσίαση της σημερινής κατάστασης στη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων στην Ελλάδα, που ανέλυσε ο Δημήτρης Κονταξής, μέλος του ΔΣ του ΣΕΒΙΑΝ.

Στη συνέχεια, ένα πάνελ ειδικών, που εκπροσωπούσε όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων της ελληνικής αγοράς βιομηχανικών αποβλήτων, τοποθετήθηκε εκθέτοντας διαφορετικές απόψεις στις οποίες βασίστηκε ο ανοιχτός διάλογος που ακολούθησε.

Στο πάνελ, το οποίο συντόνισε ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΙΑΝ, Παναγιώτης Σκιαδάς, συμμετείχαν οι Κλέαρχος Περγαντάς, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Μαργαρίτα Καραβασίλη, Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ, Κώστας Κυριαζής, Μέλος της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα, Πέτρος Βαρελίδης, Ειδικός Σύμβουλος ΓΓ ΥΠΕΚΑ, Γιώργος Κρεμλής, Προϊστάμενος Διοικητικής Μονάδας «Πολιτική Συνοχής και Εκτιμήσεις Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απόστολος Βλυσίδης, καθηγητής ΕΜΠ- Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Καθαρές Τεχνολογίες.

Ο Χρήστος Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒΙΑΝ επισήμανε πως «το στοίχημα της πράσινης ανάπτυξης που έγινε σύνθημα πριν από δύο χρόνια, έχει μετατραπεί σε στοίχημα επιβίωσης των βιομηχανιών».

Ο Άρης Αλεξόπουλος, Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ, δήλωσε πως «προχωρήσαμε σε απογραφή των ποσοτήτων των επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η συστηματική καταγραφή τους γίνεται με τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων. Επίσης, έχει γίνει αποτύπωση σε χάρτες GIS των υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και χώρων τελικής διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων, βάσει των υπό αξιολόγηση προτάσεων της βιομηχανίας». Αναφέρθηκε επίσης στην πρόσκληση προς τους επενδυτές που είχαν υποβάλει τον Ιούλιο 2010 προτάσεις για την κατασκευή μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων, καλώντας τους να προχωρήσουν στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τέλος, ανακοίνωσε και την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας (ΕΤΕ) για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων, των οποίων η χρησιμοποίησή τους στην τσιμεντοβιομηχανία αποτελεί πρακτική αναγνωρισμένη ως Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Δημήτρης Κονταξής, μέλος του ΔΣ του ΣΕΒΙΑΝ, παρουσίασε το υπάρχον καθεστώς, συνοψίζοντας την εικόνα της προβληματικής διαχείρισης στην έλλειψη υποδομών επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, στην ανυπαρξία καταγραφής παραγόμενων αποβλήτων και στην γραφειοκρατία στις διαδικασίες αδειοδότησης. Τόνισε με έμφαση πως «είναι άμεση ανάγκη η συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου για κατασκευή ΧΥΤΕΑ και ΧΥΤΒΑ», ενώ προσδιόρισε ως καθοριστική την ενημέρωση των τοπικών φορέων για τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από την ελεγχόμενη και με προδιαγραφές διάθεση αποβλήτων.

Ο Γιώργος Κρεμλής, Προϊστάμενος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Περιβάλλον, παρουσίασε την ευρωπαϊκή πολιτική για τα απόβλητα, επισημαίνοντας τα προβλήματα ενσωμάτωσης και εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας στην Ελλάδα, τονίζοντας παρόλα αυτά πως το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης των επικίνδυνων αποβλήτων ανέρχεται στο 80%. Στη συνέχεια, συνέκρινε την Ελλάδα με το εξωτερικό και διερωτήθηκε για ποιο λόγο η συζήτηση παραμένει μόνο στο θέμα της διάθεσης των αποβλήτων και δεν προχωρά και σε αυτό της Ενεργειακής Αξιοποίησης, με την χρήση νέων σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η πυρόλυση, η αεριοποίηση και όπως επιβάλλει η διεθνής πρακτική.

Στο πάνελ που ακολούθησε οι συμμετέχοντες δήλωσαν τα εξής:

Η Μαργαρίτα Καραβασίλη, Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ, υπογράμμισε την ανεξέλεγκτη διασπορά της ρύπανσης και το ότι γι’ αυτήν την παθογένεια πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.

Ο Κλέαρχος Περγαντάς, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, έδωσε έμφαση στις εγγενείς αδυναμίες του δημοσίου τομέα λόγω και της οριζόντιας μείωσης προσωπικού και έκρινε σκόπιμη και καθοριστική και τη συμμετοχή των βιομηχανίας μια και η τεχνογνωσία που κατέχει, θα βοηθήσει και θα οδηγήσει στην χρηστή αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και τη βιωσιμότητα των έργων.

Ο Κώστας Κυριαζής, Μέλος της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα, σημείωσε πως η εμπλοκή της task force στο πεδίο του περιβάλλοντος στην Ελλάδα σχετίζεται με την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, την υλοποίηση των αποφάσεων από την Δημόσια Διοίκηση και την δημιουργία ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο Πέτρος Βαρελίδης, Ειδικός Σύμβουλος ΓΓ ΥΠΕΚΑ, επισήμανε πως το παρόν καθεστώς οδηγεί στην διαστρέβλωση της αγοράς καθώς και στην φυγή σημαντικών πόρων προς το εξωτερικό.

Ο Απόστολος Βλυσίδης, καθηγητής ΕΜΠ, έθεσε το δίλημμα ανάπτυξη ή περιβάλλον, λέγοντας πως σε αυτή τη χώρα το καθεστώς βιομηχανικής δραστηριότητας έχει υποβαθμιστεί.

Ο, Παναγιώτης Σκιαδάς, Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΙΑΝ, συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της Ημερίδας, επισήμανε ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την βιομηχανία για την ενημέρωση της ΕΥΕΠ για το ρυπαντικό δυναμικό κάθε κλάδου με στόχο πιο αποτελεσματικές επιθεωρήσεις, τόνισε την ανάγκη συμπλήρωσης από την πολιτεία του θεσμικού πλαισίου για την κατασκευή ΧΥΤΕΑ και το ότι θα υπάρξουν επενδύσεις αρκεί να νοιώθουν οι επενδυτές ότι θα αντιμετωπισθούν με ειλικρίνεια.

Τέλος τοποθετήθηκε, λέγοντας ότι η πλειοψηφία της βιομηχανίας θα λειτουργήσει σύννομα αρκεί να προχωρήσει η κατασκευή των υποδομών και να υπάρξουν πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι.

Την Ημερίδα, που διοργανώθηκε στο Ίδρυμα ‘Β. & Μ. Θεοχαράκη’, με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης & Ενεργειακής Αξιοποίησης, παρακολούθησαν μεταξύ άλλων σημαντικοί εκπρόσωποι της πολιτείας, της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΜΜΕ, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών.

Πρακτικά της ημερίδας

Παρουσιάσεις από την ημερίδα:

Μερικά από τα μέλη μας

Written on 06/03/2020, 06:58 by Sev1an_admin
elvalhalcor       Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία (ElvalHalcor) είναι κορυφαίος βιομηχανικός παραγωγός διεθνώς στον κλάδο του αλουμινίου και του χαλκού. Η ElvalHalcor συστάθηκε τον...
Written on 25/06/2019, 07:53 by Sev1an_admin
amekon-a-e  «κινούμε τις μπαταρίες όταν αυτές σταματούν»   Η ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 και δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου και άλλων αποβλήτων μολύβδου. Η εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ....
Written on 12/06/2018, 12:11 by Alex_the_great
ecoreset-ae Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ», με διακριτικό τίτλο «ECORESET ΑΕ», ιδρύθηκε το 2010 και έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη, εφαρμογή και εκμετάλλευση...
Written on 17/10/2017, 12:27 by Alex_the_great
vkc-ae  Η εταιρεία «V.K.C. Α.Ε.» ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στις αρχές του 2015, όπου δραστηριοποιείται στην ολοκληρωμένη διαχείριση και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, κατέχοντας όλες...
Written on 09/09/2016, 09:43 by Alex_the_great
antipollution  Η Antipollution ΑΝΕ είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων και Καταλοίπων φορτίου Πλοίων, και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων...