Σύμφωνο «2025 Forum Kυκλικών Πόλεων» για την διαχείριση αποβλήτων

1 Φεβρουαρίου, 2023

Tο Σύμφωνο «2025 Forum Kυκλικών Πόλεων» για την διαχείριση αποβλήτων ως πόρων αποτελεί μια εθελοντική πρωτοβουλία θεσμικών, κοινωνικών, οικονομικών φορέων από την αυτοδιοίκηση, την παραγωγή, την οικονομία, το περιβάλλον, καθώς και τον επιστημονικό & ακαδημαϊκό χώρο υπέγραψε σήμερα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) δια της Προέδρου του κας Λένας Μπέλση.

Η πρωτοβουλία έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Αποβλήτων του ΥΠΕΝ ως θεσμοθετημένης αρχής Συντονισμού για θέματα διαχείρισης των αποβλήτων ως πόρων στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας.

Τα μέλη του Forum αναγνωρίζουν ότι :

  1. Η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο που αντικαθιστά το υφιστάμενο γραμμικό μοντέλο εξόρυξης – κατασκευής – χρήσης – απόρριψης, δημιουργώντας μια κυκλική, οικολογική και ανταγωνιστική Ελλάδα.
  2. Η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, που μετατρέπει τα απόβλητά μας σε πόρους, προσφέρει μια λύση στην ενεργειακή και περιβαλλοντική κρίση που προκαλεί το υφιστάμενο γραμμικό οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης. Στην κυκλική οικονομία τα απόβλητα και η χρήση πόρων ελαχιστοποιούνται και οι πόροι διατηρούνται στην οικονομία, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί επανειλημμένα και να συνεχίσει να δημιουργεί αξία.
  3. Η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κυκλικής οικονομίας ενέκριναν τον Μάρτιο του 2020 το νέο Σχέδιο Δράσης για την οικοδόμηση μιας κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη και τον Μάιο του 2022 το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Κυκλικής Οικονομίας 2021-2025.
  4. Η Κυκλική Οικονομία απαιτεί εθνικές πρωτοβουλίες, στις οποίες οι φορείς αυτοδιοικητικοί,παραγωγικοί, επιστημονικοί, περιβαλλοντικοί, ακαδημαϊκοί μπορούν να συνεργάζονται σε κοινά θέματα ενδιαφέροντος ώστε να συμβάλλουν στην μετάβαση προς μια οικονομία κυκλική, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και διατήρησης των φυσικών πόρων

Τα μέλη του Forum , θα συνεργαστούν για την περίοδο 2023-2025 ώστε να συμβάλλουν με κοινές προτάσεις πολιτικής και εφαρμογής– στην επίτευξη των κατωτέρω ευρύτερων στόχων:

  • Στην επιτάχυνση της μετάβασης των Πόλεων σε κυκλικά μοντέλα διαχείρισης αποβλήτων
  • Στην προώθηση της συνεχούς ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και της καινοτομίας για την παραγωγή προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα, την μετατροπή των καταναλωτών σε υπεύθυνους χρήστεςμε κίνητρα και την ανάπτυξη τεχνολογιών-λύσεων κυκλικής διαχείρισης των πόρων.
  • Στην δικτύωση με άλλους φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την ανάπτυξη και ανταλλαγήκαλών πρακτικών για μια κυκλική οικονομία