Αφιέρωμα της Εφημερίδας των Συντακτών στα Συμπεράσματα της Πρώτης Έκθεσης Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

23 Δεκεμβρίου, 2021

Η Πρώτη Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας ανατέθηκε από τον ΣΕΠΑΝ στη διεθνούς φήμης μελετητική εταιρεία Eunomia. Η Έκθεση αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα, διαμορφώνει δείκτες επίδοσης για την αντικειμενική αξιολόγηση της προόδου της χώρας στην επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυκλική Οικονομία, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και προτείνει άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις πολιτικής για την ταχύτερη μετάβαση σε μια πιο Κυκλική Οικονομία.

Διαβάστε το δημοσίευμα εδώ