Διοίκηση

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Μπέλση Ελένη

Η Λένα Μπέλση είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ).

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών του Smith College στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ ενώ έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σε θέματα Διαπραγματεύσεων και Ανταγωνισμού, καθώς και προγράμματα Business School εντός του ομίλου της HOLCIM. Εργάζεται από το 1988, κι έχει αποκτήσει εμπειρία σε διάφορες θέσεις σε εταιρείες όπως η ΑΤ&Τ (ΗΠΑ), ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, Ομιλος Μυτιληναίου.

Το 2007 εντάχθηκε στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ αναλαμβάνοντας τη θέση της Διευθύντριας Προμηθειών. Το 2011 ανέλαβε παράλληλα τις Πωλήσεις Στερεών Καυσίμων, και το 2012 ανέλαβε και τη Δραστηριότητα των Εναλλακτικών Καυσίμων και Πρώτων Υλών.

Από το 2017 έχει επικεντρώσει τις δυνάμεις της στη Δραστηριότητα των Εναλλακτικών Καυσίμων και Πρώτων Υλών (Geocycle) ενώ από ιδρύσεως της το 2019, είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Geocycle Ελλάς Α.Ε., θυγατρικής της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 • Αντιπρόεδρος Α’
  Ανδρέας Λουκάτος
  ΣΙΔΕΝΟΡ
 • Αντιπρόεδρος Β’
  Σπυρίδων Κόπολας
  SUNLIGHT RECYCLING
 • Γραμματέας
  Δημήτριος Τηνιακός
  POLYECO Α.Ε.
 • Ταμίας
  Κωνσταντίνος Σαριδάκης
  ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • Μέλος
  Κονταξής Δημήτριος
  LPC A.E.
 • Μέλος
  Αλέξανδρος Υφαντής
  ΤΙΤΑΝ A.E.
 • Μέλος
  Σταύρος Θεοδωρόπουλος
  ECORESET A.E.
 • Μέλος
  Δημήτρης Μπάκουλης
  ANTIPOLLUTION
 • Αναπληρωματικό Μέλος
  Νικόλαος Περδικάρης
  ΗΛΕΚΤΩΡ

Αντιπρόεδρος Α’
Ανδρέας Λουκάτος
ΣΙΔΕΝΟΡ

Αντιπρόεδρος Β’
Σπυρίδων Κόπολας
SUNLIGHT RECYCLING

Γραμματέας
Δημήτριος Τηνιακός
POLYECO Α.Ε.

Ταμίας
Κωνσταντίνος Σαριδάκης
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέλος
Κονταξής Δημήτριος
LPC A.E.

Μέλος
Αλέξανδρος Υφαντής
ΤΙΤΑΝ A.E.

Μέλος
Σταύρος Θεοδωρόπουλος
ECORESET A.E.

Μέλος
Δημήτρης Μπάκουλης
ANTIPOLLUTION

Αναπληρωματικό Μέλος
Νικόλαος Περδικάρης
ΗΛΕΚΤΩΡ

Στόχοι Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την τρέχουσα περίοδο, καθώς διαφαίνονται προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος και ειδικότερα της βιομηχανίας αποβλήτων, ο ΣΕΠΑΝ εκτιμά ότι :

 • Δημιουργούνται σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο της βιομηχανίας αποβλήτων.
 • Προκύπτουν υποχρεώσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης προς τις οποίες πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριοποιούμενοι στον κλάδο πρέπει να ανταποκριθούν με όρους ίσης μεταχείρισης και υγιούς ανταγωνισμού.

Με βάση τις δύο αυτές διαπιστώσεις, η διοίκηση του  ΣΕΠΑΝ έχει θέσει πέντε (5) στρατηγικούς στόχους και τρεις (3) επιμέρους:

Στρατηγικοί Στόχοι

 • 1
  Τη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.
 • 2

  Την προώθηση, σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, δράσεων που οδηγούν στην αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών θεμάτων που σχετίζονται με τη βιομηχανία της διαχείρισης των αποβλήτων.

 • 3

  Την προώθηση ρυθμίσεων και διαδικασιών που εμπεδώνουν τη διαφάνεια και την ισονομία σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.

 • 4

  Την προώθηση μέτρων και ρυθμίσεων βελτίωσης του επιπέδου περιβαλλοντικής διαχείρισης προϊόντων και υλικών με κριτήρια την εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας (green procurement κ.λπ.).

 • 5

  Τη συμβολή στην υπεύθυνη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των διαμορφωτών πολιτικής και του κοινού για ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων.

Επιμέρους Στόχοι

 • 1

  Η διασφάλιση της διαφάνειας στο πλαίσιο λειτουργίας βιομηχανιών διαχείρισης αποβλήτων.

  1α) Έλεγχοι: Η περιβαλλοντική συμμόρφωση όλων των δραστηριοτήτων στον τομέα της διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων είναι απολύτως αναγκαία, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική   προστασία του περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλλουν ο εξορθολογισμός του πλαισίου ελέγχων και οι συστηματικοί και ουσιαστικοί έλεγχοι στις βιομηχανίες διαχείρισης αποβλήτων για τη διασφάλιση προστασίας του περιβάλλοντος και της ισονομίας.

  1β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης χρήζει βελτίωσης. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για ΜΠΕ και ΑΕΠΟ (προτυποποίηση) καθώς και η αξιοποίηση του μητρώου αξιολογητών του ιδιωτικού τομέα, για τη σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων.

  1γ) Προώθηση της δημιουργίας ηλεκτρονικού μητρώου παρακολούθησης της διαχείρισης αποβλήτων (δελτίο αποστολής, ισοζύγιο κ.λπ.).

 • 2
  Η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση αστικών αποβλήτων

  2α) Προώθηση ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (με πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση υλικών (συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης), ενεργειακή αξιοποίηση κ.λπ.), ανάδειξη του ρόλου του ιδιωτικού τομέα στη σημερινή συγκυρία.

  2β) Διαμόρφωση προτάσεων και προώθηση νομοθετικών και άλλων ρυθμίσεων που διευκολύνουν την αξιοποίηση δευτερογενών προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία αποβλήτων (CLO, δευτερογενή καύσιμα κ.λπ.)

 • 3

  Η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων

  3α) Προώθηση ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης βιομηχανικών στερεών αποβλήτων (με πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση (και με διευκόλυνση αξιοποίησης αποβλήτων σε άλλες παραγωγικές διαδικασίες), ανακύκλωση υλικών, ενεργειακή αξιοποίηση κ.λπ.)

  3β) Προώθηση της ασφαλούς τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων από την ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων: δράσεις και ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν την κατασκευή ΧΥΤΕΑ (θεσμικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, συστηματική ενημέρωση – επικοινωνιακή ανάδειξη της σημασίας κατασκευής  ΧΥΤΕΑ για την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.).