Εκδήλωση για την επιτάχυνση της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία με τη συμμετοχή του ΣΕΠΑΝ

4 Απριλίου, 2024

Eκδήλωση με θέμα την «Επιτάχυνση της μετάβασης με κίνητρα σε όλο το φάσμα της Κυκλικής Οικονομίας – Οι προτάσεις του Forum Κυκλικών Πόλεων» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30.03.2024 στο πλαίσιο της Verde – Tec από την ΕΕΔΣΑ (Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) με τη συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ).

Μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε και η κα Λένα Μπέλση – Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης & Ενεργειακής Αξιοποίησης αναφορικά με την οπτική της βιομηχανίας ανακύκλωσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, το πρόβλημα της απώλειας υλικών/πόρων λόγω της αυξημένης υγειονομικής ταφής στη χώρα και την ανάγκη ουσιαστικής συνεργασίας της Πολιτείας με τον ιδιωτικό τομέα για να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη.

Την παρουσία του ΣΕΠΑΝ στο πάνελ διαλόγου συμπλήρωσε ο Δ/ντής του ΣΕΠΑΝ Γιώργος Φιρφιλιώνης, που μίλησε μεταξύ άλλων για την ανάγκη ενίσχυσης της αγοράς δευτερογενών υλικών, τη διαβάθμιση περιβαλλοντικών εισφορών διευρυμένης ευθύνης παραγωγού και την ανάγκη σύντμησης του χρόνου περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την αξιοποίηση του μητρώου περιβαλλοντικών αξιολογητών.

Υπενθυμίζεται ότι το Σύμφωνο «2025 Forum Kυκλικών Πόλεων» για τη διαχείριση αποβλήτων ως πόρων αποτελεί μια εθελοντική πρωτοβουλία θεσμικών, κοινωνικών, οικονομικών φορέων από την αυτοδιοίκηση, την παραγωγή, την οικονομία, το περιβάλλον καθώς και τον επιστημονικό & ακαδημαϊκό χώρο, η οποία έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Αποβλήτων του ΥΠΕΝ ως θεσμοθετημένης αρχής Συντονισμού για θέματα διαχείρισης των αποβλήτων ως πόρων, στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας. Ο ΣΕΠΑΝ έχει υπογράψει το σύμφωνο από τον Φεβρουάριο του 2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΠΑΝ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) συστάθηκε το 2010 από εταιρείες που ασκούν βιομηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα στους τομείς της ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών. Σήμερα ο ΣΕΠΑΝ απαριθμεί 26 εταιρείες – μέλη, πρωτοπόρες βιομηχανίες, οι οποίες έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους στο κοινό όραμα της προαγωγής της Κυκλικής Οικονομίας, του νέου αυτού παραγωγικού οικονομικού μοντέλου που μπορεί να αποτελέσει καταλύτη ανάπτυξης για την Ελλάδα με οφέλη για όλους.