Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας

Έκθεση
Κυκλικής Οικονομίας

Έκθεση
Κυκλικής
Οικονομίας

Η Πρώτη Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα, διαμορφώνει δείκτες επίδοσης για την αντικειμενική αξιολόγηση της προόδου της χώρας στην επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυκλική Οικονομία, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και προτείνει άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις πολιτικής για την ταχύτερη μετάβαση σε μια πιο Κυκλική Οικονομία.

Η Έκθεση εκπονήθηκε από τη διεθνούς φήμης εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία Eunomia Research & Consulting IKE και χρηματοδοτήθηκε από τις εταιρείες-μέλη του ΣΕΠΑΝ: ECORESET, ELVALHALCOR, ΗΛΕΚΤΩΡ, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, LPC, POLYECO, SUNLIGHT, ΤΙΤΑΝ.