Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ΒΙΑΝΑΤΤ

Η Βιομηχανία Ανακύκλωσης Αττικής (ΒΙΑΝΑΤΤ) ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 2007 με αντικείμενο την επεξεργασία  Α.Η.Η.Ε. και την ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών και υλικών. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής. 

Η εταιρεία απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό και είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμα υλικά, εφαρμόζοντας Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2001. Επενδύει δε, στην έρευνα  με στόχο τη συνεχή βελτίωση του ποσοστού ανάκτησης των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και την παραγωγή νέων προϊόντων.  

Κατά την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ, λαμβάνει χώρα αποσυναρμολόγηση και απορρύπανση αυτών, έτσι ώστε να διαχωριστούν τα εν δυνάμει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία τους (όπως μπαταρίες, πυκνωτές, μελανοδοχεία, κ.λπ.) από τα μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα υλικά. Τα παραγόμενα ανακυκλώσιμα υλικά είναι σίδηρος, αλουμίνιο, χαλκός και άλλα μέταλλα, πλαστικό, γυαλί, εξαρτήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρικών συσκευών (όπως σκληροί δίσκοι, πλακέτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, καλώδια κλπ.)

Η ΒΙΑΝΑΤΤ εφαρμόζει στην παραγωγική της διαδικασία Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2004 και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007. Τέλος, είναι καταχωρημένη στο Ευρωπαϊκό Μητρώο  “EMAS”, στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. 

Κάθε χρόνο παράγονται περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) παγκοσμίως. 

Τα Α.Η.Η.Ε. αποτελούν το ρεύμα αποβλήτων με τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης όγκου (3% με 5% ανά έτος). Ακόμα, περιέχουν πληθώρα συστατικών στοιχείων τα οποία αν δεν διαχειριστούν ορθολογικά, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις. 

Η ανακύκλωση των ΑΗΗΕ προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στον τομέα της δευτερογενούς αξιοποίησης υλικών, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σπάνια και έχουν υψηλό κόστος εξόρυξης. Χαρακτηριστικά, οι κατασκευαστές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών χρησιμοποιούν περίπου 320 τόνους χρυσού και περισσότερους από 7.500 τόνους ασημιού ετησίως, καθώς και ποσότητες άλλων υλικών όπως σίδηρος, χαλκός, σπάνιες γαίες, πλαστικές ύλες κ.α.

Οι μεγαλύτερες ποσότητες βασικών μετάλλων όπως χάλυβας και αλουμίνιο που χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή βιομηχανία προέρχονται από πηγές ανακύκλωσης. Υπάρχουν όμως κρίσιμα μέταλλα, στα οποία η πρωτογενής παραγωγή τους βρίσκεται εκτός Ευρώπης και η βιομηχανία εξαρτάται από τους λίγους παγκόσμιους παραγωγούς. Η ανακύκλωση των ΑΗΗΕ πέραν της προστασίας του περιβάλλοντος που προσφέρει, μπορεί να συνεισφέρει και στην ανεξαρτητοποίηση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας προσφέροντας μεγάλο ποσοστό των κρίσιμων αυτών μετάλλων.