Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

VKC ΑΕ

 
Η εταιρεία «V.K.C. Α.Ε.» ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στις αρχές του 2015, όπου δραστηριοποιείται στην ολοκληρωμένη διαχείριση και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, κατέχοντας όλες τις απαραίτητες άδειες που ορίζει η Νομοθεσία. Στηριζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία των ατόμων που τη στελεχώνουν η εταιρεία εισήλθε δυναμικά στην αγορά των ανακυκλώσιμων υλικών, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών υπογράφοντας αποκλειστικές συμβάσεις συνεργασίας, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. Επίσης, δραστηριοποιείται στο χώρο εμπορίας πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων συναφών ή μη με την ανακύκλωση.
 
 
Από το 2016 διαθέτει, στη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας Αττικής, σύγχρονες πλήρως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις συλλογής, διαλογής, επεξεργασίας και διάθεσης ανακυκλώσιμων υλικών όπως χαρτί, πλαστικό, μέταλλα και Tetra Pak. Επίσης διαχειρίζεται υλικά από αδειοδοτημένα Κέντρα Διαλογής Ανάκτησης Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) - επαναδιαλογή και επεξεργασία - τα οποία οδηγεί σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις με πιστοποιημένους τελικούς αποδέκτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
 
Στον τομέα της εναλλακτικής ενέργειας, η «V.K.C. A.E.», μέσω της θυγατρικής της «V.K.C. Energy» προχωρά με γοργά βήματα στον τομέα της βιοενέργειας και των βιοκαυσίμων μέσω της κατασκευής και λειτουργίας μονάδων παραγωγής βιοαερίου μέχρι 1MW ισχύ.
 
 
Από τα πρώτα ήδη βήματά της, η «V.K.C. A.E.» έχει επιδείξει, αν και διακριτικά, την ευαισθησία της σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Σε τακτά χρονικά διαστήματα προχωρά σε δράσεις-προγράμματα κοινωνικού, περιβαλλοντικού και ερευνητικού χαρακτήρα (δεντροφύτευση, χορηγίες, σεμινάρια εργαζομένων), καθώς και σε ενέργειες οι οποίες αφορούν στην ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων που την πλαισιώνουν, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.