Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ΧΑΛΥΨ

 altΧάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε.

Ο Όμιλος Italcementi δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσα από την εταιρία :

 Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε. μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο Τσιμέντου με την επωνυμία “Τσιμέντα Χάλυψ”, στο λατομικό κλάδο με την επωνυμία  "Λατομεία Χάλυψ” και στον κλάδο σκυροδέματος με την επωνυμία "Ετ Μπετόν", η οποία μέσω των τριών μονάδων σκυροδέματος δραστηριοποιείται στην Αττική. Έχει επίσης ένα σταθμό αποθήκευσης και διανομής, στο Δυρράχιο Αλβανίας με την επωνυμία Eurotech Cement SH.P.K. Ο Όμιλος, πραγματοποιεί στην Ελλάδα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγής, στη βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών εργασίας, καθώς επίσης και στην προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Τσιμέντα Χάλυψ

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1934 στον Ασπρόπυργο Αττικής με καθημερινή παραγωγή 60 τον κλίνκερ. Το 1980, η παραγωγή κλίνκερ ανερχόταν σε 800 ton σε καθημερινή βάση κι επίσης ξεκίνησε μια σημαντική διαδικασία αναβάθμισης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων, η οποία οδήγησε στην αύξηση της καθημερινής παραγωγής κλίνκερ σε 1,500 τόνους.

Το 1990, η Ciments Francais εξαγοράζει την εταιρία και το 1992, μετά την απόκτηση της Ciments Francais από τον ιταλικό ‘Ομιλο Italcementi, μετονομάζεται σε Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε., έχοντας ήδη απορροφήσει τα λατομεία πρώτων υλών Αναγνωστάκη, που τώρα είναι γνωστά ως Λατομεία Χάλυψ. Μετά από συνεχής βελτιώσεις, η σημερινή δυνατή παραγωγή κλίνκερ ανέρχεται σε 2,000 τόνους/ ημέρα, και η ετήσια δυνατή παραγωγή τσιμέντου αυξήθηκε από 530,000 τόνους το 1991, σε 1,000,000 τόνους μέχρι σήμερα.

Οι αξίες και οι ενέργειες του Ομίλου  Italcementi στην Ελλάδα είναι απόρροια μιας φιλοσοφίας που βασίζεται σε δύο βασικά δεδομένα:

  • Την ταυτότητα του Ομίλου IItalcementi, που κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη ως παραγωγός  τσιμέντου και την 3η θέση στην παραγωγή τσιμέντου παγκοσμίως, και
  • Τις εταιρικές αξίες  και δεσμεύσεις που συνδέονται με την παρουσία μας στην αγορά τσιμέντου στην Ελληνική επικράτεια.

Κατά συνέπεια, όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου Italcementi στην Ελλάδα, αναπτύσσονται με βάση τους ακόλουθους αντικειμενικούς στόχους :

  • να είμαστε ο αποδοτικότερος και πιο καινοτόμος παραγωγός τσιμέντου στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε,
  • να παρέχουμε στους πελάτες μας το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας και υπηρεσιών και να συμβάλουμε με αυτό τον τρόπο στη δημιουργία πρόσθετης αξίας στις δραστηριότητες των πελατών μας,
  • να εφαρμόζουμε τις δεσμεύσεις μας για την "Αειφόρο Ανάπτυξη", και ειδικότερα "την πολιτική      προστασίας του περιβάλλοντος" και την "πολιτική ασφάλειας" και να διαδίδουμε τις επιτυχημένες πρακτικές σε όλες τις δραστηριότητές μας και στους συνεργάτες μας,
  • να αναπτύσσουμε τις δραστηριότητές μας πάντοτε σύμφωνα με τις αρχές του "Κώδικα Συμπεριφοράς" του Ομίλου ITALCEMENTI και να εξασφαλίζουμε στους υπαλλήλους μας και στους συνεργάτες μας ένα σταθερό και αξιόπιστο σύστημα αξιών που θα μας βοηθήσει      να αναπτυχθούμε και να επεκταθούμε από κοινού με έναν αειφόρο τρόπο και με μια μακροπρόθεσμη προοπτική.  

Ο Όμιλος Italcementi με μια ματιά με ετήσιο παραγωγικό δυναμικό περίπου 74 εκατομμυρίων τόνων τσιμέντου, ο Όμιλος Italcementi Group είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στον κόσμο.

Η Μητρική Εταιρεία, Italcementi S.p.A., είναι μια από τις 10 μεγαλύτερες βιομηχανικές εταιρείες της Ιταλίας και είναι εισηγμένη στο Ιταλικό Χρηματιστήριο. Οι εταιρείες του Ομίλου Italcementi συνδυάζουν την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 21 χωρών που βρίσκονται διάσπαρτες σε 4 ηπείρους με καύχημα τους ένα βιομηχανικό δίκτυο 55 παραγωγικών μονάδων τσιμέντου, 10 κέντρων άλεσης, 8 τερματικών σταθμών, 494 μονάδων συσκευασίας σκυροδέματος. Το 2011 οι πωλήσεις του Ομίλου Italcementi ξεπέρασαν τα 4,7 δις ευρώ. Η Italcementi, με έτος ίδρυσης το 1864, κατέκτησε σημαντική διεθνή φήμη με την εξαγορά της Ciments Français το 1992.

Μετά από μια περίοδο αναδιοργάνωσης και ολοκλήρωσης η οποία κορυφώθηκε με την υιοθέτηση μιας ενιαίας εταιρικής ταυτότητας για όλες τις θυγατρικές του Ομίλου, ο νεοσύστατος Όμιλος Italcementi ξεκίνησε τη γεωγραφική του διαφοροποίηση με μια σειρά εξαγορών σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Βουλγαρία, το Μαρόκο, το Καζακστάν, η Ταϊλάνδη και η Ινδία, ξεκινώντας και την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην Βόρειο Αμερική. Ως μέρος του προγράμματος περαιτέρω επέκτασης και παρουσίας στην περιοχή της Μεσογείου, ο Όμιλος ενίσχυσε τις επενδύσεις του στην Αίγυπτο, κατακτώντας ηγετική θέση στην εν λόγω αγορά.  

Το 2006 η Italcementi απέκτησε τον πλήρη έλεγχο των δραστηριοτήτων στην Ινδία και υπέγραψε σύμβαση για την ενίσχυση της θέσης της στο Καζακστάν, ενώ παράλληλα, το 2007, ενδυνάμωσε την παρουσία της στην Ασία και στη Μέση Ανατολή με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην Κίνα, στο Κουβέιτ και στη Σαουδική Αραβία. Την αρχή του 2011 πραγματοποιήθηκε η πώληση της Τουρκικής θυγατρικής Set Group στη Limak Holding.

Ως μέλος του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου Αειφόρου Ανάπτυξης (WBCSD), ο Όμιλος Italcementi έχει υπογράψει το Πρόγραμμα Δράσης της Πρωτοβουλίας για την Αειφορία του Τσιμέντου, πρωτοβουλία η οποία αποτελεί την πρώτη επίσημη δέσμευση η οποία συνδέει και δεσμεύει διάφορες επιχειρήσεις τσιμέντου με ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά. Ως περαιτέρω επιβεβαίωση της δέσμευσης του, ο Όμιλος ανέλαβε την Συμπροεδρία της Πρωτοβουλίας για την Αειφορία του Τσιμέντου για την περίοδο 2006-2007. Εξάλλου, η Italcementi είχε συμπεριληφθεί στο ‘Ετήσιο Ημερολόγιο Αειφορίας 2012’, το οποίο είναι η πλέον σημαντική δημοσίευση επί θεμάτων εταιρικής αειφορίας που δημοσιεύεται ετησίως από τη SAM (Sustainable Asset Management – Αειφόρος Διαχείριση Χαρτοφυλακίου), ενώ η εταιρεία συμμετέχει και στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, στρατηγική πρωτοβουλία που προωθείται από τα ΗΕ ώστε να ευθυγραμμίζονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα προγράμματα των επιχειρήσεων με αξίες που είναι παγκόσμια αποδεκτές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών θεμάτων, του περιβάλλοντος και της δεοντολογίας.

Με τις δραστηριότητες των κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας τα οποία διαθέτει στην Ιταλία και στη Γαλλία, που είναι τα πλέον σημαντικά στην Ευρώπη, ο Όμιλος αποβλέπει στην πρόληψη των τάσεων και των απαιτήσεων της αγοράς αποδίδοντας προτεραιότητα στα περιβαλλοντικά θέματα και στην βελτιστοποίηση των πόρων.