Καινοτομία για την Ελλάδα το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων – Δήλωση στο insider.gr

11 Νοεμβρίου, 2019

https://www.insider.gr/epiheiriseis/energeia/124911/kontaxis-sepan-sto-insidergr-kainotomia-gia-tin-ellada-ilektroniko

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), η διαδικτυακή βάση δεδομένων όπου επιχειρήσεις και οργανισμοί καταχωρούν τα δεδομένα για τα απόβλητα που παράγουν με σκοπό την βελτιστοποίηση της διανομής και του ελέγχου τους από τους αρμόδιους φορείς, είναι σε πλήρη λειτουργία και αξιοποιείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και τις επιχειρήσεις, αποτελώντας ένα πρότυπο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου και των επιχειρήσεων. Αυτό υποστηρίζει ο κ. Δημήτρης Κονταξής, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ), μιλώντας στο insider.gr για την αξιοποίηση της πλατφόρμας. Ο κ. Κονταξής σημειώνει ότι: «πρόκειται για μια καινοτομία για την Ελλάδα μέσω της οποίας καταγράφεται η παραγωγή και η διαχείριση των αποβλήτων. Το μητρώο λειτουργεί ήδη από το ΥΠΕΝ και βάζει τέλος στην ασυδοσία που υπήρχε μέχρι πρότινος. Κατασκευάστηκε από τον ΣΕΠΑΝ σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ και η συνεργασία αυτή αποτελεί πρότυπο συνεργασίας μεταξύ της αγοράς και της αρμόδιας δημόσιας Αρχής και εν προκειμένω του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το μητρώο ενισχύει τη διαφάνεια και συμβάλλει στην υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται επαρκώς. Ενώ αρχικά το Υπουργείο λάμβανε έναν μικρό αριθμό εκθέσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων για τα απόβλητα που παράγουν, αυτή τη στιγμή λαμβάνει έναν ικανοποιητικό αριθμό εκθέσεων και με τον τρόπο αυτό συμβάλουν όλα τα μέρη, ώστε να προαχθεί η κυκλική οικονομία».

Σημειώνεται ότι στόχοι του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων είναι η καταγραφή όλων όσων εμπλέκονται με τη διαχείριση και την παραγωγή των αποβλήτων, η καταγραφή της ποσότητας και του είδους των αποβλήτων καθώς και η δυνατότητα ανίχνευσης αυτών, η ευκολότερη διασταύρωση των στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται και η διεξαγωγή περιβαλλοντικών ελέγχων και η αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων έτσι ώστε να αποφεύγονται ή να αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις που αφορούν το περιβάλλον κλπ.