ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ Επεξεργασία μετάλλων ΑΕ ιδρύθηκε το 2001 από  τον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ με στόχο να προσφέρει λύσεις στις βιομηχανίες του Ομίλου για την ορθολογική αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους.

Από τότε η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ και η θυγατρική της η AEIFOROS BULGARIA SA έχουν ανακυκλώσει εκατομμύρια τόνους βιομηχανικών υποπροϊόντων στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Αυτά τα υποπροϊόντα δεν απορριφτήκαν σε χωματερές, αλλά ξαναβρήκαν το δρόμο τους στον παραγωγικό και οικονομικό κύκλο, προστατεύοντας το περιβάλλον και τον άνθρωπο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ δραστηριοποιείται πανελλαδικά με 2 εργοστάσια, το ένα στον Αλμυρό Μαγνησίας, το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη.

Εγκαταστάσεις Αλμυρού Μαγνησίας:

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν διάφορες γραμμές παραγωγής για την επεξεργασία των βιομηχανικών υποπροϊόντων, τα οποία παραλαμβάνουν από το χαλυβουργείο της SOVEL και τις τοπικές μονάδες επεξεργασίας χάλυβα του Ομίλου, αλλά και από άλλες βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής. Κύριες δραστηριότητες είναι η παραγωγή τεχνητών σκληρών αδρανών από σκωρία ηλεκτρικού κλιβάνου, η ανάκτηση  σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων προς αξιοποίηση, καθώς και η παραγωγή ποικίλων εναλλακτικών πρώτων υλών για την τοπική βιομηχανία. Η εταιρεία διαθέτει επίσης λιμενικές εγκαταστάσεις κατάλληλες για την φόρτωση φορτίων χύδην, χάρη στις οποίες είναι σε θέση να παραδώσει σκληρά αδρανή για την οδοποιία σε όλα τα μεγάλα οδικά έργα σε εξέλιξη στην Ελλάδα.

Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (Ν. Ιωνία):

Στη Θεσσαλονίκη, η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ συστεγάζεται στο Χαλυβουργείο της ΣΙΔΕΝΟΡ. Όπως και στον Αλμυρό, η παραγωγή τεχνητών αδρανών για μεγάλα κατασκευαστικά και οδικά έργα της Βόρειας Ελλάδας, η ανάκτηση  σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων προς αξιοποίηση, καθώς και η παραγωγή ποικίλων εναλλακτικών πρώτων υλών για την τοπική βιομηχανία αποτελούν σημαντικές δραστηριότητες του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης.

Επίσης, από το 2005, η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ λειτουργεί μια μονάδα ανακύκλωσης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) συμβεβλημένη με την ΕΔΟΕ και παραλαμβάνει, απορρυπαίνει και ανακυκλώνει αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά με σεβασμό στο περιβάλλον, αναλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες διαγραφής και απόσυρσης για λογαριασμό των ιδιοκτητών τους.

Το 2012 η εταιρεία προχώρησε σε μεγάλη, παγκοσμίως καινοτόμα επένδυση για την ανακύκλωση των υπολειμμάτων shredder, με σκοπό την ανάκτηση μετάλλων και την παραγωγή υλικών για ενεργειακή αξιοποίηση.  Προσφέρει στην Ελλάδα τη μοναδική διέξοδο για την ανακύκλωση ενός αποβλήτου που παράγεται σε μεγάλες ποσότητες και δεν επιτρέπεται να διατίθεται σε χωματερές.

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001:2004 από την TÜV AUSTRIA HELLAS και διαθέτει άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Η Εταιρεία έχει επίσης λάβει 3 διακρίσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την έμπρακτη δέσμευση της για την  προστασία του περιβάλλοντος και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.

Βασικά προϊόντα της εταιρίας είναι:
  • Σκληρά αδρανή (αντιολισθηρά αδρανή) για την κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στην οδοποιία και ταπήτων αεροδιαδρόμων, πιστοποιημένα κατά CE13043
  • Άμμος (χωρίς παιπάλη) για βιομηχανικά δάπεδα, προϊόντα τσιμέντου (κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου), βιολογικούς καθαρισμούς, αμμοβολή
  • Λεπτόκοκκη άμμος χαμηλού ειδικού βάρους και αμμοχάλικα, πιστοποιημένα κατά CE13242

  • Ασβεστούχος κονία για χρήση στην κατασκευή δομικών στοιχείων, στην επεξεργασία και σταθεροποίηση αποβλήτων και στην αποκατάσταση εδαφών

  • Σιδηρούχος σκωρία για εργοστάσια τσιμέντων και άλλες χρήσεις

  • Σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα (αλουμίνιο, χαλκός, ορείχαλκος κλπ.) από την ανακύκλωση αυτοκινήτων και οικιακών συσκευών

  • Εναλλακτικά καύσιμα από ανακύκλωση υπολειμμάτων άλεσης σκραπ

Επίσης η ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. διαθέτει άδεια διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων και αναλαμβάνει την αναγνώριση των επικίνδυνων αποβλήτων, τη συσκευασία, τη σήμανση και τη μεταφορά τους, καθώς και την αδειοδότηση διασυνοριακής μεταφοράς και την εξαγωγή τους για όσα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στην Ελλάδα.