ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ & ΝΕ

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ & ΝΕ, πρωτοπόρος βιομηχανική εταιρία με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την ανακύκλωση, ιδρύθηκε το 1983 με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Συνιστά μία πρότυπη επιχείρηση, με διαρκώς εξελισσόμενη πορεία στον τομέα της Βιομηχανίας ανακύκλωσης. Σήμερα, διαθέτει 8 άρτια εξοπλισμένα και επανδρωμένα υποκαταστήματα με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στις Περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και του Έβρου καθώς και στην Περιφέρεια της Αττικής.

Η εταιρία αναλογιζόμενη τη περιβαλλοντική της ευθύνη, επενδύοντας στοχευμένα στο πιο καινοτόμο εξοπλισμό, και εκπαιδεύοντας συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό της, έχει κατακτήσει μία από τις πρώτες θέσεις των εταιριών ανακύκλωσης της χώρας, με ετήσιο εισερχόμενο όγκο ανακυκλώσιμων υλικών που ξεπερνά τους 200.000 τόνους, εκ των οποίων σχεδόν το 70% εξάγεται σε περισσότερες από 32 χώρες παγκοσμίως.

Υπηρεσίες και δραστηριότητες της εταιρίας:

  • Επεξεργασία σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μεταλλικών απορριμμάτων, και μετατροπή αυτών σε δευτερογενείς πρώτες ύλες, με προορισμό χαλυβουργεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  • Ανακύκλωση οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και πλήρη διαχείριση μετά το τέλος κύκλου ζωής τους.

  • Ανακύκλωση παντός τύπου ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών (ΑΗΗΕ).

  • Διαχείριση αστικών αποβλήτων (post consumer) μετά από συλλογή και επεξεργασία τους στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. · Ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων και μετατροπή σε δευτερογενείς πρώτες ύλες, για την διάθεση τους στην βιομηχανία πλαστικών ειδών.

  • Παραγωγή εναλλακτικών στερεών καυσίμων από απορρίμματα άλεσης (SLF).

  • Παραγωγή δομικών προϊόντων από μπετόν.

Η εταιρία μεριμνά ώστε να είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας (Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις της Ε.Ε.), κατέχοντας όλες τις απαιτούμενες εκ του νόμου άδειες και πιστοποιήσεις όσο αναφορά την συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών (μέταλλα, απόβλητα ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χαρτί, μεταλλικές συσκευασίες, πλαστικό, γυαλί κτλ), ενώ ταυτόχρονα είναι συμβεβλημένη με τα αντίστοιχα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ).

Ενδεικτικά κάποιες από τις πιστοποιήσεις της εταιρίας: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018, EMAS, WEELABEX, EuCertPlast, καθώς και συμβάσεις συνεργασίας με τις : Ανακύκλωση Συσκευών, Ε.Ε.Α.Α., ΕΔΟΕ, ΑΝΑΒΕ ΑΕ, ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ., Rebattery. Στοχεύοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη της, σεβόμενη απόλυτα το περιβάλλον και συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, η ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ & ΝΕ, εξελίσσεται διαρκώς, καλλιεργώντας παράλληλα ηθικές αξίες και ευαισθησίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό της για τα διαχρονικά αλλά και τα προκύπτοντα περιβαλλοντικά ζητήματα, καθιστώντας την καθημερινή της λειτουργία μία διαρκή και έμπρακτη συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.