ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε.

«κινούμε τις μπαταρίες όταν αυτές σταματούν»

Η ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 και δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου και άλλων αποβλήτων μολύβδου. Η εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών μονάδα ανακύκλωσης, μία από τις μεγαλύτερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον της Ευρώπης, έχει ετήσια παραγωγή άνω των 10.000 τόνων μολύβδου.

Τα τελικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά είναι:

  • μόλυβδος σε χελώνες καθαρότητας 99,98%

  • κράματα μολύβδου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών

  • μολυβδόφυλλα

  • α’ ύλη πολυπροπυλενίου σκόνη

  • θειικού νατρίου

Τα προϊόντα μας εξάγονται κυρίως σε βιομηχανίες παραγωγής συσσωρευτών και με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του μολύβδου και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και εξοπλισμού, η εταιρία έχει κερδίσει μία από τις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης για την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της.

Η ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα κατά ISO9001:2015, ISO14001:2015 και OHSAS18001:2007.

Στόχος μας, η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας, μέσω επενδύσεων, επιστημονικής έρευνας και εξέλιξης των παραγωγικών μας διεργασιών. Χωρίς εκπτώσεις σε θέματα υγείας και ασφάλειας, επιδιώκουμε, επιπλέον, συνεχή συνεργασία με φορείς και ερευνητικά κέντρα ώστε να επιτύχουμε ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των παραπροϊόντων που προκύπτουν από την κατεργασία μολυβδούχων ενώσεων και ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.

Περισσότερες πληροφορίες για την ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε., μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα www.amekon.gr.