ECORESET AE

Η ECORESET A.E. ιδρύθηκε το 2010. Η εταιρεία αναπτύσσει τεχνικές για τον βιομηχανικό διαχωρισμό σύνθετων ρευμάτων υλικών και την ανάκτηση αξιοποιήσιμων πρώτων υλών και πόρων, με στόχο την επανεισαγωγή τους στην παραγωγική αλυσίδα και την μέγιστη εκτροπή από την ταφή.

Σήμερα, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο Αστικό Ορυχείο με γραμμές παραγωγής που διαθέτουν σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό και επανδρώνονται με άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Εφαρμόζοντας τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές και σε πλήρη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο, η ECORESET εκτελεί διεργασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης καλωδίων και ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο τέλος της ζωής τους, καθώς και υπολειμμάτων μηχανικής άλεσης και άλλων σύνθετων υλικών,  από τα οποία ανακτά χρήσιμα εξαρτήματα, δευτερογενείς πρώτες ύλες (μέταλλα, πλαστικά, αδρανή κλπ.) και υλικά για ενεργειακή αξιοποίηση από τη βιομηχανία.

Ακολουθώντας πιστά την ιεράρχηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, η εταιρεία δίνει προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση, την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και την ανάκτηση ενέργειας, επιτυγχάνοντας την αξιοποίηση πάνω από το 96% του συνόλου των υλικών που παραλαμβάνει.

Επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, η ECORESET επιδιώκει τη συνεχή ποιοτική βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της,  τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, καθώς και την προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Στο πλαίσιο αυτό έχει υιοθετήσει ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 45001 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των πληροφοριών κατά ISO 27001.

Ταυτόχρονα, η ECORESET έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει αυστηρά Πολιτική Μηδενικής Ανοχής στην παραβατικότητα και λογοδοτεί υπεύθυνα για το 100% των ποσοτήτων που παραλαμβάνει.

Με αυτές τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, για τις οποίες έχει επανειλημμένα βραβευτεί, η εταιρεία συμβάλλει θετικά στην προστασία της υγείας των πολιτών από την διαρροή βλαβερών ουσιών στη γη, τον αέρα και το νερό.