ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. αποτελεί το βραχίονα ανάπτυξης περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η εταιρεία κατέχει ηγετικό ρόλο στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ έχει κατασκευάσει τους μεγαλύτερους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ έχει αναλάβει την αποκατάσταση των χωματερών που χρησιμοποιούνταν παλιότερα ως Χώροι Διάθεσης Απορριμμάτων στις ίδιες περιοχές, την κατασκευή αντίστοιχων έργων ανά την επικράτεια, καθώς και την κατασκευή και λειτουργία του μοναδικού ΧΥΤΑ και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Πάφο της Κύπρου.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα που έχει υλοποιήσει η ΗΛΕΚΤΩΡ, μέσω της συμμετοχής της στην ΒΕΑΛ Α.Ε. (50%), είναι η κατασκευή και λειτουργία ιδιόκτητου σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο στα Άνω Λιόσια Αττικής, ενός από τους μεγαλύτερους σταθμούς παγκοσμίως με εγκατεστημένη ισχύ 24 MWe. Παράλληλα, η ΗΛΕΚΤΩΡ έχει κατασκευάσει και λειτουργεί αντίστοιχη μονάδα στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, εγκατεστημένης ισχύος 5 MWe.

Στον κλάδο των υπηρεσιών, αξίζει να αναφερθεί η συλλογή και επεξεργασία υλικών συσκευασίας από 16 Δήμους στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού Κύπρου. Επίσης, από τον Μάιο του 2009 λειτουργεί ιδιόκτητη εγκατάσταση επεξεργασίας εμποροβιομηχανικών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών δυναμικότητας 100.000 τόνων ετησίως στο Δήμο Φυλής.

Η παρουσία της ΗΛΕΚΤΩΡ ως κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων ενισχύεται μέσω της γερμανικής θυγατρικής εταιρείας Herhof GmbH, η οποία έχει αναπτύξει τις καινοτόμες μεθόδους της βιολογικής ξήρανσης και κομποστοποίησης σε κλειστούς βιοαντιδραστήρες οι οποίες εφαρμόζονται σε περισσότερες από 50 συνολικά εγκαταστάσεις παγκοσμίως. Εξάλλου, η ΗΛΕΚΤΩΡ συμμετέχει στην εταιρεία διαχείρισης της μονάδας βιολογικής ξήρανσης και μηχανικής διαλογής των αστικών απορριμμάτων της πόλης Osnabrück της Γερμανίας, εξυπηρετώντας μια περιοχή 350.000 κατοίκων. Η μονάδα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 90.000 τόνων ετησίως, ενώ το κύριο προϊόν που παράγεται κατά την επεξεργασία των απορριμμάτων διατίθεται ως υποκατάστατο δευτερογενές καύσιμο σε ενεργειοβόρες εγκαταστάσεις. Εκτός αυτής της μονάδας, η «Ηλέκτωρ» κατασκεύασε άλλα δύο εργοστάσια παρόμοιας τεχνολογίας με αυτήν της HRO ένα στο Βερολίνο δυναμικότητας 135.000 τόνων ετησίως και ένα στο Τριέρ δυναμικότητας 220.000 τόνων ετησίως.

Ένα ακόμα σημαντικό έργο που ξεκίνησε να λειτουργεί δοκιμαστικά και αναμένεται να εγκαινιαστεί επίσημα από το νέο έτος είναι η κατασκευή και δεκαετή λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων των Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου Κύπρου δυναμικότητας 176.000 τόνων ετησίως με τη χρήση τεχνολογίας της θυγατρικής Herhof GmbH.

Τέλος, στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πλέον της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, η ΗΛΕΚΤΩΡ έχει κατασκευάσει και λειτουργεί τρία αιολικά πάρκα στα νησιά Ρόδος, Κως και Πάτμος, ενώ δραστηριοποιείται και στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, ως προμηθευτής και κατασκευαστής φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η λειτουργία των μονάδων της ΗΛΕΚΤΩΡ συμβάλει στην ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, στην Εξοικονόμηση Ενέργειας καθώς και στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η ΗΛΕΚΤΩΡ με γνώμονα το Περιβάλλον και εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες δημιουργεί συνεχώς νέες εγκαταστάσεις προσφέροντας πολλές νέες θέσεις εργασίας.