Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, οδηγεί την μετάβαση σε αειφόρες κατασκευές και ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.

Για περισσότερα από 110 χρόνια, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ καλύπτει κάθε  ανάγκη σε τσιμέντο, σκυρόδεμα, αδρανή υλικά και βιομηχανικά ορυκτά.

Με 2 δύο εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου στον Βόλο και το Μηλάκι Εύβοιας και με δίκτυο που περιλαμβάνει περισσότερες από 50 παραγωγικές και εμπορικές εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος διατηρεί την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά των δομικών υλικών.

Παράλληλα, με το βλέμμα στραμμένο στην ανάπτυξη, ο Όμιλος επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγικής διαδικασίας και την τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του, την ενίσχυση της θέσης του στο σκυρόδεμα και τα αδρανή υλικά και την είσοδο σε νέες δραστηριότητες,  με οδηγό υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

Έχοντας θέσει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής του, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ πρωτοστατεί στην απανθρακοποίηση της βιομηχανίας και του κατασκευαστικού κλάδου, και στην ενεργειακή μετάβαση για ένα μέλλον με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα «χτίζοντας» το δρόμο για ένα πιο πράσινο μέλλον για τον πλανήτη και τον άνθρωπο.

Έτσι, ηγείται της μεταστροφής του κλάδου των δομικών υλικών σε έναν κλάδο μικρότερης έντασης άνθρακα, που εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας αναφορικά με τη χρήση των πόρων.

Μέλος της Holcim – του παγκοσμίου ηγέτη στις καινοτόμες και βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις – ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αξιοποιεί την υψηλή τεχνογνωσία και την διεθνή εμπειρία της μητρικής εταιρίας, προσφέροντας στην ελληνική και διεθνή αγορά καινοτόμα προϊόντα και βιώσιμες λύσεις που ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών του και τις απαιτήσεις των σύγχρονων αειφόρων κατασκευών.