ΣΙΔΕΝΟΡ

Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ ιδρύθηκε το 1962 και είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός επιμήκων προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Όμιλος περιλαμβάνει 34 θυγατρικές εταιρίες, που δραστηριοποιούνται με έδρα την Ελλάδα ή χώρες εξωτερικού. Στο πλαίσιο των παραγωγικών του δραστηριοτήτων ο Όμιλος λειτουργεί παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Π.Γ.Δ.Μ. και τη Ρωσία.

Ο Όμιλος ΣΙΕΝΟΡ εφαρμόζει ένα άριστα οργανωμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης χαλυβουργίας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο εξασφαλίζει την παραγωγή προϊόντων σταθερά υψηλής ποιότητας.

Επίσης είναι η πρώτη ελληνική βιομηχανία χάλυβα που εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές της σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2002 και OHSAS 18001:1999.

Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ με δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής χάλυβα στην Ελλάδα (ΣΙΔΕΝΟΡ στη Θεσσαλονίκη, SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας) και μία στη Βουλγαρία (STOMANA INDUSTRY στο Πέρνικ), ανακυκλώνει ετησίως 2.400.000 τόνους παλαιοσιδήρου (scrap), μετατρέποντας τους σε τελικά προϊόντα σιδήρου προς χρήση. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί το μεγαλύτερο ανακυκλωτή παλαιοσιδήρου στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους στα Βαλκάνια. Οι εταιρίες ΣΙΔΕΝΟΡ, SOVEL και STOMANA INDUSTRY εφαρμόζουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004.

Τα προϊόντα των εταιριών του Ομίλου καλύπτουν σήμερα ένα ευρύ φάσμα των αναγκών της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς χαλυβουργικών προϊόντων, ενώ η δυναμική εμπορική τοποθέτηση της ΣΙΔΕΝΟΡ επιτυγχάνεται χάρη στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων, τη διαρκή καινοτομία, το σταθερά αναπτυσσόμενο δίκτυο πωλήσεων, τις συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό και την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης προς τους πελάτες.

Οφέλη από την ανακύκλωση παλαιοσιδήρου

Ο παλαιοσίδηρος αποτελεί το υλικό που ανακυκλώνεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο. Ο σίδηρος μπορεί να ανακυκλώνεται συνεχώς χωρίς την παραμικρή απώλεια στις ιδιότητές του. Σε σχέση με την παραγωγή σιδήρου από σιδηρομετάλλευμα, η παραγωγή χάλυβα η ανακύκλωση ενός τόνου παλαιοσιδήρου έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • εξοικονομεί 1,8 τόνους σιδηρομεταλλεύματος
  • εξοικονομεί περίπου 70-75% της απαιτούμενης ενέργειας, το οποίο ισχύει κάθε φορά που ανακυκλώνεται

  • εξοικονομεί 0,5 τόνους κάρβουνο

  • εξοικονομεί 40% νερού από την παραγωγική διαδικασία

Εκτός από την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, η παραγωγή ενός τόνου χάλυβα από ανακυκλωμένο παλαιοσίδηρο εκλύει περίπου το 5% των εκπομπών CO2 σε σχέση με την παραγωγή σιδήρου από σιδηρομετάλλευμα.