ΤΙΤΑΝ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτομία, παραμένει διαχρονικά πρωτοπόρος σε προϊόντα και λύσεις που κάνουν τον κόσμο γύρω μας ασφαλή, βιώσιμο και ευχάριστο.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι μια διεθνής εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών. Παρέχει καινοτόμα «πράσινα» δομικά υλικά, λύσεις και υπηρεσίες που κάνουν τον κόσμο γύρω μας ασφαλή, βιώσιμο και ευχάριστο. Με περισσότερα από 120 χρόνια ιστορίας και ρίζες στην Ελλάδα, ο Όμιλος έχει παρουσία σε πάνω από 25 χώρες, με ηγετική θέση στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει, επίσης, μια κοινοπραξία στη Βραζιλία.

Ο ΤΙΤΑΝ επιταχύνει διαρκώς την πράσινη μετάβασή του με στόχο την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050, υλοποιώντας στοχευμένες επενδύσεις. Ταυτόχρονα, δεσμεύεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και προβαίνει σε ενέργειες για την ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ανάκτηση υλικών και ενέργειας, με σκοπό τη διατήρηση των φυσικών πόρων, τη μείωση των εκπομπών CO2 και την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.

Ο ΤΙΤΑΝ συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, στοχεύοντας έμπρακτα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030. Είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Europe) και της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA). Είναι μία από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου τσιμέντου διεθνώς, της οποίας οι στόχοι μείωσης εκπομπών CO2 επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) ενώ, από το 2023, υποστηρίζει το μη κερδοσκοπικό οργανισμό CDP (Carbon Disclosure Project - Πρόγραμμα Δημοσιοποίησης Εκπομπών Άνθρακα), που ηγείται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.