ΤΙΤΑΝ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συμπλήρωσε 107 χρόνια δραστηριότητας, καθώς η μητρική Εταιρία Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1902.

Έχοντας την επιχειρησιακή βάση του στην Ελλάδα, όπου η μετοχή της μητρικής Εταιρίας είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο από το 1912, ο Όμιλος αναπτύσσει σήμερα καθετοποιημένη δραστηριότητα, παραγωγική και εμπορική, σε 12 χώρες.

Στις μονάδες παραγωγής εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνολογικές μέθοδοι ώστε να ελαχιστοποιείται η εκπομπή σκόνης και ρύπων, διεξάγονται συνεχείς μετρήσεις από εταιρικά συνεργεία, επιδιώκεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας και υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων με εναλλακτικά καύσιμα, δίνοντας έτσι λύση και στο τεράστιο πρόβλημα της διαχείρισης αποβλήτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Έχει πραγματοποιήσει δενδροφυτεύσεις άνω του 1 εκατομμυρίου δέντρων, με σκοπό την αποκατάσταση λατομείων και περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές και διατηρεί φυτώρια, τα οποία αναπαράγουν και ποικιλίες σπάνιων τοπικών φυτών.

Ο ΤΙΤΑΝ ήταν η πρώτη Εταιρία στην Ελλάδα που υπέγραψε το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιμέντου καθώς και της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την ΕΚΕ.