Χαλυβουργία Ελλάδος

Η Χαλυβουργία Ελλάδος δημιουργήθηκε από την ένωση της Χαλυβουργίας Θεσσαλίας και της Ελληνικής Χαλυβουργίας, της πρώτης βιομηχανίας χάλυβα που ιδρύθηκε στη χώρα μας το 1938.

Η Χαλυβουργία Ελλάδος διαθέτει σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής προϊόντων χάλυβα υψηλών προδιαγραφών στον Ασπρόπυργο, το Βελεστίνο και το Βόλο.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη αποτελούν προτεραιότητα και πρόκληση για την εξέλιξη της Χαλυβουργίας Ελλάδος. Εφαρμόζοντας προηγμένα συστήματα ελέγχου και κάνοντας χρήση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (Β.Α.Τ.), η εταιρία φροντίζει να ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση των περιοχών που δραστηριοποιείται και διασφαλίζει τη μέγιστη προστασία του προσωπικού που απασχολείται στα εργοστάσια.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις που έχουν στόχο, όχι μόνο την ικανοποίηση των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και τη συνεχή μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Στα εργοστάσια της εταιρίας λειτουργούν σύγχρονες εγκαταστάσεις απαγωγής και καθαρισμού απαερίων καθώς και μονάδες ανακύκλωσης και καθαρισμού των υδάτων.

Από το 1998, η τότε Χαλυβουργία Θεσσαλίας υιοθέτησε τη χρήση φυσικού αερίου ως καύσιμη ύλη στις εγκαταστάσεις της αποτελώντας την πρώτη βιομηχανία του κλάδου στην Ελλάδα που αντικατέστησε, άλλες πιο ρυπογόνες καύσιμες ύλες. Η Χαλυβουργία Ελλάδος χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη παλαιοσίδηρο (scrap), γεγονός που την καθιστά μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες ανακύκλωσης στην Ελλάδα.