Ο ΣΕΠΑΝ παρουσιάζει την Πρώτη Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα

15 Δεκεμβρίου, 2021

Την Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) παρουσίασε την Πρώτη Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα σε ειδική εκδήλωση την οποία τίμησε με χαιρετισμό του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας.

Η Έκθεση, που εκπονήθηκε από τη διεθνούς φήμης εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία Eunomia, αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα, διαμορφώνει δείκτες επίδοσης για την αντικειμενική αξιολόγηση της προόδου της χώρας στην επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυκλική Οικονομία, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και προτείνει άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις πολιτικής για την ταχύτερη μετάβαση σε μια πιο Κυκλική Οικονομία.

Η εκτενής περίληψη της Έκθεσης (στα Ελληνικά) βρίσκεται εδώ.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου που περιλαμβάνει τη Δήλωση του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΑΝ κ. Δημήτρη Κονταξή.