Ο ΣΕΠΑΝ στο 30ο Greek Economic Summit

3 Δεκεμβρίου, 2019

Η Κυκλική Οικονομία μπαίνει ψηλά στη ατζέντα του δημόσιου διαλόγου για το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας. Τα σημαντικά οφέλη από την εφαρμογή της, καθώς και τη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στην ανάδειξή της ως νέου αναπτυξιακού προτύπου, είχε την ευκαιρία να αναλύσει ο Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ κ. Δημήτρης Κονταξής στο 30ο Greek Economic Summit που διοργανώθηκε από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο στις 3 Δεκεμβρίου 2019. Ο κ. Κονταξής ζήτησε ταυτόχρονα να γίνουν πράξη οι αναγκαίες θεσμικές πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν ενεργά στην προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα.