Ο ΣΕΠΑΝ στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

12 Μαΐου, 2021

Τον κομβικό ρόλο που δύναται να παίξει η Κυκλική Οικονομία στην εθνική προσπάθεια για ανάκαμψη της οικονομίας και βιώσιμη ανάπτυξη είχε την ευκαιρία να αναδείξει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) κ. Δημήτρης Κονταξής στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών. Η ενότητα «Boosting Circular Economy Practices», με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΣΕΠΑΝ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο κ. Κονταξής επεσήμανε ότι παρά το ότι η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στην αρχή του δρόμου, η Κυκλική Οικονομία προσφέρει μία μεγάλη ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη και ανασυγκρότηση του παραγωγικού προτύπου της χώρας, με σημαντικότατα οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τα Δημόσια οικονομικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο  Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ αναφέρθηκε στη σημασία της αξιοποίησης δευτερογενών πρώτων υλών από τη βιομηχανία, της παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων με μεγαλύτερο κύκλο ζωής, της ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων ανακύκλωσης, αλλά και του καθοριστικού ρόλου του ΣΕΠΑΝ στην ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Κονταξής υπογράμμισε ότι προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση σε ένα πιο κυκλικό μοντέλο οικονομίας και να αναδειχθεί η χώρα σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, απαιτούνται ευρύτατες συνεργασίες, τόσο μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και του Κράτους, για την υιοθέτηση του βέλτιστου ρυθμιστικού πλαισίου, όσο και μεταξύ δυναμικών και πρωτοπόρων ιδιωτικών εταιρειών από διαφορετικούς κλάδους, καθώς η Κυκλική Οικονομία αφορά στο σύνολο της οικονομίας.

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου.