Ο ΣΕΠΑΝ στο Εθνικό Αναπτυξιακό συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ

17 Ιανουαρίου, 2020

«Η Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα ως Καταλύτης για την Ανάπτυξη» ήταν το θέμα της παρέμβασης του Προέδρου του ΣΕΠΑΝ κ. Δημήτρη Κονταξή στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2020, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το Συνέδριο σηματοδότησε την επίσημη έναρξη του διαλόγου όλων των παραγωγικών δυνάμεων, κοινωνικών και επιστημονικών φορέων και των αρμόδιων αρχών για τη χάραξη πολιτικής. Στόχος η διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για όλα τα κρίσιμα αναπτυξιακά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα της νέας προγραμματικής περιόδου, μεταξύ των οποίων και η Κυκλική Οικονομία.

Η πράσινη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα είναι βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να μετατραπεί η Ευρώπη στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050.