Ο ΣΕΠΑΝ στο Olympia Forum II

21 Οκτωβρίου, 2021

Την ανάγκη συστράτευσης των δυνάμεων του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη μετάβαση σε ένα κυκλικό μοντέλο οικονομίας τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ κ. Δημήτρης Κονταξής μιλώντας σε ειδική ενότητα στο Olympia Forum II την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ επεσήμανε ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτάχυνση αυτής της μετάβασης είναι:

  • Η παροχή επενδυτικών κινήτρων από την Πολιτεία μέσω της προώθησης των κυκλικών προϊόντων, των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων και της βιομηχανικής συμβίωσης.
  • Η ενίσχυση των αντικινήτρων για την ταφή αποβλήτων.
  • Ο περαιτέρω λεπτομερής σχεδιασμός της εθνικής πολιτικής για την Κυκλική Οικονομία.
  • Η διασφάλιση της διαφάνειας σε όλες τις σχετιζόμενες διαδικασίες.

Υπογραμμίζοντας ότι η Κυκλική Οικονομία βρίσκεται σήμερα σε εμβρυακό στάδιο στη χώρα μας, τόνισε ότι το γεγονός αυτό μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία  για την επίτευξη υψηλών ρυθμών μετάβασης με πολλά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.