Ο ΣΕΠΑΝ στο «Plastics Conference 2020»

12 Φεβρουαρίου, 2020

Τις θέσεις του ΣΕΠΑΝ για την Κυκλική Οικονομία και το ρόλο του καταλύτη που μπορεί να έχει για την ανάπτυξη της χώρας παρουσίασε ο Γραμματέας του Συνδέσμου κ. Ανδρέας Λουκάτος στο Συνέδριο «Plastics Conference 2020», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2020 και αποτέλεσε σημείο συνάντησης για τις ισχυρότερες βιομηχανίες του κλάδου, καθώς επίσης και για όλες τις εταιρείες και τους φορείς ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων.

Ο κ. Λουκάτος συμμετείχε στη θεματική ενότητα που αφορούσε τη Στρατηγική της ΕΕ για το Πλαστικό, τις νέες Κοινοτικές Οδηγίες και την Ενσωμάτωση στο Εθνικό Πλαίσιο. Όπως τόνισε ο Γραμματέας του ΣΕΠΑΝ, «η Κυκλική Οικονομία είναι ένα νέο οικονομικό μοντέλο που συνιστά την απάντηση στις περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις», ενώ αναφερόμενος στα προσδοκώμενα οφέλη για την ελληνική οικονομία επεσήμανε την εκτιμώμενη αύξηση του ΑΕΠ κατά 2 δισ. ευρώ, τη δημιουργία 15.000 θέσεων απασχόλησης, την εξοικονόμηση κεφαλαίων και τις σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και τη μεγάλη πλειονότητα της ιδιωτικής οικονομίας.