Ολοσέλιδο δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών για τη σημασία της Κυκλικής Οικονομίας και αναφορά σε δηλώσεις του Προέδρου του ΣΕΠΑΝ Δημήτρη Κονταξή στο πλαίσιο Ειδικής Έκδοσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

8 Ιουνίου, 2021

Η Κυκλική Οικονομία κεντρική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Green Deal για την αναθέρμανση της οικονομίας και οδηγός για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κρατών – μελών με το βλέμμα σε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και το περιβάλλον, όπου η παραγωγή αποβλήτων θα συρρικνωθεί, η ανάκτηση υλικών, η εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας θα μεγιστοποιηθούν και η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα θα ενισχυθούν.

Διαβάστε το δημοσίευμα εδώ