Συμμετοχή ΣΕΠΑΝ στην κλαδική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την Ανακύκλωση και Διαχείριση Αποβλήτων

18 Νοεμβρίου, 2021

H Αντιπρόεδρος του ΣΕΠΑΝ κ. Ελένη Μπέλση εκπροσώπησε τον Σύνδεσμο στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 στο πλαίσιο της κλαδικής έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την Ανακύκλωση και Διαχείριση Αποβλήτων.

Η κ. Μπέλση στην τοποθέτησή της αναφέρθηκε εκτενώς στην ταυτότητα και την αποστολή του ΣΕΠΑΝ και με βάση την εμπειρία του Συνδέσμου ανέδειξε τις βασικές παραμέτρους για την ανταγωνιστικότητα στον κλάδο ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων.

Όπως τόνισε η κ. Μπέλση, ο ΣΕΠΑΝ είναι υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού τόσο στην αγορά ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης όσο και στην αγορά των λιμενικών αποβλήτων.