Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΠΑΝ στον ιστότοπο energyin και τη δημοσιογράφο Φαίδρα Μαυρογιώργη

26 Μαρτίου, 2020

Κ. Κονταξή ως πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ), μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για την αποστολή του συνδέσμου;

Βασική αποστολή του ΣΕΠΑΝ είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της υιοθέτησης του οικονομικού μοντέλου της κυκλικής οικονομίας μέσα από ενέργειες που σχετίζονται με την ανακύκλωση και την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας. Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία και τη βαθιά γνώση των μελών μας, ο σύνδεσμος υπηρετεί με συνέπεια από το 2010, όταν και ιδρύθηκε, το όραμα της ανάδειξης της Ελλάδας σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης με την υιοθέτηση καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

Διαβάστε το άρθρο εδώ